Privacybeleid

Privacy beleid maakt onderdeel uit van deze overeenkomst en door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u tevens in met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zoals beschreven in onze privacy beleid. ARTISARTE zal persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden of verstrekken aan derden, dan zoals vermeld in het privacy beleid. Tenzij u ARTISARTE daarvoor toestemming hebt gegeven, hetzij bij uw aanmelding, hetzij op een ander moment. Wij behouden ons echter het recht voor om persoonsgegevens zonder uw toestemming bekend te maken indien wij daartoe worden verplicht op grond van de wet of in antwoord op een rechtsgeldig verzoek van een handhavings- of overheidsinstantie.